The Aesculap Academy Website is not supported by your browser. In order to use the Aesculap Academy Website in its full functionality, we kindly ask you to download a current browser version (Firefox, IE, Chrome).

Un utilizator cu aceste date a fost deja inregistrat!
Acest curs a fost adaugat la favorite.
Acest curs a fost eliminat din favorite.
Va rugam sa va inregistrati pentru a va putea gstiona favoritele.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Parola initiala si cea repetata nu se potrivesc.", "NO_SEARCH_RESULTS": "Nu exista rezultate conform cautarii." }
??????

Romania

Romania

Termeni de utilizare

Condiţii de utilizare
 
1. Domeniul de aplicare
Următoarele Condiţii de Utilizare se aplică la utilizarea de către dumneavoastră a site-urilor Academiei Aesculap (denumite în continuare: "site-urile AAK") ale Asociaţiei Aesculap pentru Educaţie
Site-ul AAK (www.aesculap-academy.ro, inclusiv toate sub-domeniile specifice de ţară asociate) este un serviciu on-line interactiv oferit de Asociatia Aesculap pentru Educatie. Prin logarea la site-ul AAK, acceptaţi următoarele Condiţii de Utilizare. Prin logarea la, sau utilizarea site-ului, sunteţi de acord cu prezentele Condiţii de Utilizare. Orice condiţii deviante ale utilizatorului care intră în conflict cu prezentele Condiţii Generale de Utilizare nu se aplică.
Numele şi datele de contact ale reprezentanţilor autorizaţi ai B. Braun se pot regăsi pe pagina de “Detalii privind publicaţiile” a site-ului AAK.

2. Informaţii cheie despre platformă
Se poate ajunge pe portal via site-ul www.aesculap-academy.com şi alte domenii specifice de ţară. Portalul Asociatiei Aesculap pentru Educatie furnizează o imagine generală specifică ţării asupra gamei de cursuri de formare profesională continuă oferite de Asociatia Aesculap pentru Educatie doctorilor şi cadrelor medicale din spitale şi din cabinete medicale, precum şi din administraţia spitalelor. Conţinutul site-ului este periodic actualizat de personalul editorial. Asociatia Aesculap pentru Educatie îşi rezervă dreptul de a modifica serviciile oferite de către platformă sau de a oferi servicii diferite. Asociatiei Aesculap pentru Educatie nu îşi asumă nicio răspundere pentru conţinutul (valabilitatea legală, exactitatea, caracterul complet) furnizat de către utilizatori, clienţii-utilizatori şi parteneri.
Informaţii cheie despre site şi serviciile acestuia:
1.       Site-ul Internet este o platformă care oferă o gamă de cursuri pentru doctorii şi cadrele medicale din spitale, cabinete medicale, precum şi din administraţia spitalelor.
2.       Nu se percepe taxă de utilizare, iar Asociatiei Aesculap pentru Educatie îşi rezervă dreptul de a posta clipuri sau banere publicitare pe site.
3.       Asocierea ca membru al platformei este gratuită şi nu generează obligaţii.
Autentificarea de către site implică introducerea unui nume de utilizator şi a unei parole (detalii de logare) pe care le alegeţi singur în timpul procesului de înregistrare.

3. Încheierea contractului şi serviciile
3.1 Identificarea, înregistrarea şi accesul la portal
Utilizarea partajată a site-ului AAK impune înregistrarea dumneavoastră prealabilă şi alocarea şi activarea detaliilor de logare necesare, inclusiv a parolei, în special. Identificarea şi înregistrarea dumneavoastră sunt gratuite.
Dumneavoastră trebuie să vă asiguraţi în plus, că informaţiile personale furnizate în timpul înregistrării dumneavoastră, în special numele şi prenumele, adresa de corespondenţă, domeniul de specializare şi adresa de e-mail, sunt conforme cu realitatea şi exacte. Aveţi obligaţia să anunţaţi imediat orice modificare survine în aceste informaţii personale.
 
3.2 Utilizarea datelor de identificare de logare, accesul la site-ul AAK
Aţi accesat conţinutul şi serviciile personalizate ale site-ului AAK prin introducerea datelor de identificare personală de logare, în fereastra respectivă de logare.
Datele de identificare personală de logare sunt destinate exclusiv utilizării de către dumneavoastră. Nu aveţi voie să comunicaţi aceste date, în special parola dumneavoastră, niciunui terţ, inclusiv membrilor familiei sau colegilor dumneavoastră. Trebuie să păstraţi permanent aceste date de identificare personală şi în special parola, secrete şi trebuie să împiedicaţi utilizarea neautorizată a site-urilor AAK de către alţii. Vă cerem să contactaţi Asociatia Aesculap pentru Educatie imediat ce suspectaţi sau aflaţi despre orice utilizare abuzivă a datelor dumneavoastră de identificare. Asociatia Aesculap pentru Educatie are dreptul să suspende imediat accesul la site-urile AAK în situaţia unei utilizări abuzive sau a suspiciunii de utilizare abuzivă. Sunteţi responsabil pentru consecinţele utilizării de către un terţ, dacă sunteţi răspunzător pentru utilizarea abuzivă a datelor dumneavoastră de logare. Sunteţi în mod explicit răspunzător pentru utilizarea abuzivă dacă aţi facilitat utilizarea neautorizată a datelor dumneavoastră de logare chiar şi din neglijenţă. Răspunderea încetează doar din momentul în care aţi informat în scris Asociatia Aesculap pentru Educatie despre utilizarea neautorizată (a se consulta “Detalii de publicare" pentru a afla informaţii privind contactarea) şi v-aţi schimbat parola, dacă este necesar.
 
3.3 Încetarea şi suspendarea drepturilor de acces
Asociatia Aesculap pentru Educatie îşi rezervă dreptul de a suspenda permanent sau temporar datele dumneavoastră de logare din cauza violării prezentelor Condiţii de Utilizare şi în special, din cauza furnizării de informaţii incorecte în profilul de utilizator, a dezvăluirii neautorizate a datelor de logare şi în special a parolei, şi/sau a utilizării abuzive a conţinutului site-ului Internet, fără punerea la dispoziţie a motivării, şi/sau de suspenda permanent sau pe o perioadă determinată de timp, la latitudinea Asociatiei Aesculap pentru Educatie,cu producere imediată de efecte, accesul dumneavoastră la site-uri şi de a rezilia relaţia contractuală de drept, fără nicio notificare.
 
3.4 Servicii gratuite, e-mail-uri cu mesaje 
3.4.1 Accesul la conţinuturi
După înregistrarea dumneavoastră şi identificarea dumneavoastră cu succes, obţineţi accesul la diverse conţinuturi gratuite în secţiunea "Academia mea" a site-ului AAK. Detalii privind secţiunile gratuite sunt furnizate în explicaţiile privind portalul.
 
3.4.2 E-mail-uri cu mesaje
Site-ul AAK pune gratuit la dispoziţia clientului-utilizator e-mail-uri cu mesaje. Pentru a primi aceste e-mail-uri, trebuie să furnizaţi o adresă de e-mail care este utilizată de dumneavoastră şi/sau o adresă de e-mail care vă este repartizată personal pentru uzul dumneavoastră exclusiv. A comunica alte adrese de e-mail, în special adresele altora, este interzis. Un link în cadrul secţiunii "Academia mea" se utilizează pentru a anula e-mail-urile cu mesaje selectate.
În cazul în care aveţi dificultăţi tehnice sau de altă natură, vă rugăm să contactaţi, la respingerea logării, serviciul de asistenţă tehnică, la adresa adela.teodorescu@bbraun.com.
 
4. Alte condiţii de utilizare a site-urilor AAK
4.1 Confidenţialitatea datelor de identificare în vederea logării
Datele dumneavoastră de identificare în vederea logării sunt destinate exclusiv utilizării serviciilor site-ului de către dumneavoastră şi ca atare ele trebuie să fie tratate în mod confidenţial.
 
4.2 Scopul utilizării
Ar trebui să utilizaţi cursul specific şi alte conţinuturi exclusive în scopul continuării pregătirii dumneavoastră medicale.
Ar trebui să utilizaţi şi/sau să participaţi la forumurile, blog-urile şi celelalte servicii puse la dispoziţie doar în scopul efectuării unui schimb de opinii şi experienţe cu ceilalţi utilizatori înregistraţi.
 
4.3 Postarea on-line de materiale de către utilizator
Atunci când participaţi în special la forumuri şi blog-uri este posibil să vă încărcaţi propriile materiale (cum ar fi fotografii, texte, etc.). Sunteţi unicul responsabil pentru conţinutul acestor materiale. În legătură cu materialele dumneavoastră, va trebui să despăgubiţi complet structurile şi salariaţii noştri pentru orice posibile pretenţii ale terţilor, în special cele în legătură cu încălcarea drepturilor de autor, a de brevet de concept, de marcă înregistrată şi/sau a drepturilor la confidenţialitate. În plus, garantaţi că conţinuturile materialelor nu violează legislaţia aplicabilă. Asociatia Aesculap pentru Educatie îşi rezervă dreptul de a întrerupe postarea on-line a materialelor dumneavoastră dacă se naşte suspiciunea violării drepturilor unui terţ sau a legilor aplicabile şi nu se cere revizuirea de către dumneavoastră a respectivelor materiale pentru nicio violare posibilă de această natură sau în alte scopuri.
Fără a contraveni prevederilor anterioare, Asociatia Aesculap pentru Educatie îşi rezervă dreptul de a şterge materialele dumneavoastră după ce perioada de preaviz stabilită a expirat.

5. Utilizarea conţinutului şi drepturile de utilizare
Sunteţi autorizat să utilizaţi conţinuturile site-ului AAK exclusiv în scopul activităţilor dumneavoastră profesionale de natură medicală, pentru formarea dumneavoastră profesională continuă şi pentru a face schimb de opinii şi experienţe cu alţi utilizatori înregistraţi. Activităţile comerciale, în special oferirea de servicii şi bunuri pe site-ul AAK, colectarea şi rezumarea sistematică a conţinuturilor, indiferent dacă acestea sunt postate de gazda site-ului sau de alţi utilizatori, precum şi transmiterea unor astfel de conţinuturi sau rezumate ale conţinuturilor către terţi sunt interzise. Orice altă utilizare sau publicare a unui conţinut de pe site-ul AAK care este compensată de terţi nu este permisă, cu excepţia cazului în care este aprobată în scris, în prealabil, de către Asociatia Aesculap pentru Educatie.
Înregistrarea nu vă dă automat dreptul să utilizaţi site-ul AAK. Nu garantăm disponibilitatea platformei, copia conţinuturilor sau adecvanţa şi compatibilitatea funcţională a sistemelor şi software-ului. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau închide site-ul AAK, integral sau parţial, temporar sau permanent.
Dumneavoastră ne acordaţi dreptul neexclusiv şi gratuit de utilizare a conţinutului postat de dumneavoastră (articole, comentarii, voturi, evaluări, etc.), nerestricţionat în termini de teritoriu, perioadă de timp sau conţinut. Aceasta include în mod special, dreptul de a publica conţinutul, inclusiv extrase sau versiuni prescurtate ale numitului conţinut, în scopuri publicitare, fără a comunica numele utilizatorului pe site-ul AAK sau pe alte mijloace de comunicare.

6. Răspunderea pentru conţinut, ştergerea conţinutului
Nun e asumăm răspunderea pentru tematica, exactitatea, caracterul complet sau calitatea conţinutului postat de către utilizatori pe site-ul AAK. Dumneavoastră sunteţi singura persoană răspunzătoare pentru orice conţinut postat aşa cum ceilalţi utilizatori sunt unicii răspunzători pentru conţinuturile postate de ei.
Nu furnizăm sfaturi sau recomandări medicale sau referitoare la un tratament pe site-ul AAK şi nu furnizăm sfaturi şi recomandări de nicio altă natură. Orice rezumate sau compilaţii editoriale furnizate cu privire la conţinutul postat de utilizator sunt doar în scopuri de compilare, respectivul utilizator continuând să fie responsabil pentru respectivele conţinuturi, în conformitate cu paragraful anterior.
Nun e asumăm responsabilitatea pentru conţinuturile site-urilor Internet asociate de către utilizatori sau pentru conţinuturile site-urilor asociate site-ului AAK. Dacă aflăm despre violări ale prevederilor legale pe site-urile asociate, vom înlătura imediat link-urile în cauză.
Vă rugăm să vă asiguraţi că selectarea, de către dumneavoastră, a unui nume de utilizator şi a conţinutului articolelor dumneavoastră, inclusiv a link-urilor către alte site-uri Internet, nu violează interdicţiile legale, moralitatea şi drepturile terţilor (dreptul de autor, dreptul asupra unei mărci înregistrate, dreptul la confidenţialitatea datelor personale şi dreptul la confidenţialitate). Dacă selectarea de către dumneavoastră, a unui nume de utilizator şi a conţinutului articolelor dumneavoastră, inclusiv a link-urilor către alte site-uri Internet, violează interdicţiile legale, moralitatea sau drepturile terţilor şi sunteţi răspunzător pentru asta, atunci sunteţi răspunzător faţă de Asociatia Aesculap pentru Educatie pentru toate daunele care iau naştere din numitele violări. În aceste cazuri, trebuie să despăgubiţi Asociatia Aesculap pentru Educatie pentru orice pretenţie posibilă a unui terţ care ia naştere din respectivele violări, inclusiv orice cheltuieli de judecată care pot rezulta.

7. Drepturi de autor, drepturi de licenţiere şi mărci înregistrate
Designul websiteului şi textul său, imaginile, graficele, configuraţiile, sonorul, animaţia, imaginile video şi baza de date sunt protejate de drepturile de autor sau sunt supuse altor statuturi care protejează proprietatea intelectuală. Dacă nu se indică altfel, aceste drepturi revin  Asociatia Aesculap pentru Educatie.
Gama serviciilor oferite de Asociatia Aesculap pentru Educatie pe website nu poate fi interpretată într-un mod care să rezulte în transferul implicit, de blocare sau de alt tip al licenţei sau titlului asupra dreptului de autor, patentului, mărcii înregistrate sau al altui drept de proprietate intelectuală care revine Asociatia Aesculap pentru Educatie sau unei terţe părţi.
Dacă nu se indică altfel, toate mărcile utilizate de platformă sunt protejate prin dreptul mărcii înregistrate. Acest lucru se aplică mai ales logourilor şi mărcilor societăţii.

8. Copiile de siguranţă ale datelor
Fiecare utilizator în parte este responsabil pentru asigurarea regulată, împotriva pierderii, avarierii sau modificării, a copiilor de siguranţă ale informaţiilor pe care le consideră relevante, la un nivel tehnic adecvat importanţei informaţiilor.

9. Protecţia şi stocarea datelor
Noi stocăm aceşti Termeni de Utilizare şi informaţiile cu caracter personal pe care ni le furnizaţi în timpul înregistrării dumneavoastră în scopul gestionării contractului şi le arhivăm pe durata contractului. Pe durata contractului, acestea vă sunt disponibile spre descărcare de pe website.
Termenii de Utilizare sunt completaţi de Politica  de Confidenţialitate.

10. Răspunderea
Prevederi speciale privind serviciile, forumurile de dezbatere, consultanţă profesionistă şi pierderea datelor:
Secţiunile 599, 600 BGB [Codul Civil German] se aplică în ceea ce priveşte conţinuturile gratuite şi newsletter-urile gratuite în cazul apariţiei unei avarii generată în legătură cu utilizarea websiteului AAK sau cu primirea newsletter-urilor.
Dacă postaţi un conţinut pe forumurile de dezbatere sau dacă oferiţi sfat în calitate de expert într-un anumit domeniu de specializare, sunteţi personal şi exclusive responsabil pentru respectivul conţinut. În această privinţă, Asociatia Aesculap pentru Educatie asigură doar mediul tehnic şi nu este responsabilă pentru exactitatea, corectitudinea sau siguranţa acestor conţinuturi. În special, Asociatia Aesculap pentru Educatie nu este responsabilă pentru pierderile sau prejudiciile suferite prin bazarea pe respectivele informaţii. Dacă prejudicial este rezultatul pierderii de date, Asociatia Aesculap pentru Educatie nu este responsabilă indiferent de orice posibilă implicare, dacă prejudicial ar fi putut fi evitat prin asigurarea de către dumneavoastră a unor copii de siguranţă, adecvate, complete şi în mod regular, ale tuturor datelor relevante (a se vedea cele menţionate mai sus).
Asociatia Aesculap pentru Educatie este responsabilă pentru alte prejudicii care sunt rezultatul neglijenţei intenţionate sau grave, a absenţei unei condiţii garantate a livrabilelor, în baza încălcărilor din culpă a obligaţiilor fundamentale prevăzute în contract (aşa numitele responsabilităţi cardinale), consecinţa încălcării din culpă care afectează sănătatea, viaţa sau bunăstarea fizică, sau pentru care răspunderea este stabilită în conformitate cu legile privind răspunderea pentru calitatea produsului, ca urmare a reglementărilor statutare. Responsabilităţile cardinale sunt acele obligaţii contractuale care trebuie îndeplinite pentru executarea adecvată a intenţiilor stipulate în contract ţi pe a căror respectare partenerul contractual se poate baza în mod regular şi a căror încălcare ar periclita atingerea scopului contractului.
Dacă o responsabilitate cardinală este încălcată, răspunderea este limitată la acea daună care poate fi generată şi, în mod tipic, este aşteptată şi anticipată ca parte a furnizării serviciilor, precum serviciul furnizat în baza contractului, cu condiţia ca dauna să apară dintr-o neglijenţă uşoară şi să nu afecteze sănătatea, viaţa sau bunăstarea fizică. Răspunderea pentru agenţii săi delegaţi este exclusă, altfel, indiferent de motivul legal.

11. Modificarea termenilor de utilizare
Asociatia Aesculap pentru Educatie îşi rezervă dreptul de a modifica Termenii de Utilizare oricând şi fără oferirea anterioară a unui. Termenii de Utilizare revizuiţi sunt furnizaţi utilizatorului prin e-mail. Termenii de Utilizare revizuiţi sunt consideraţi acceptaţi dacă utilizatorul nu ridică obiecţii cu privare la aplicabilitatea lor în termen de 14 zile de la primirea acestora pe e-mail. Obiecţiile trebuie executate în scris. În acest e-mail, Asociatia Aesculap pentru Educatie vă va atrage atenţia asupra posibilităţii dumneavoastră de a ridica obiecţii, asupra termenului de depunere a acestora şi asupra consecinţelor inacţiunii dumneavoastră.
O obiecţie este considerată drept încetarea acordului. La primirea obiecţiei, Asociatia Aesculap pentru Educatie vă acordă o perioadă de 14 zile, timp în care puteţi descărca sau şterge conţinutul postat de dumneavoastră, etc. După expirarea acestei perioade, accesul este blocat şi şters irevocabil.
Cu toate acestea, Termenii de Utilizare nu pot fi modificaţi într-un mod care să limiteze conţinutul şi scopul utilizării websiteului AAK în dezavantajul dumneavoastră, nici care să introducă obligaţii noi care nu au fost stipulate anterior în Termenii de Utilizare.

12. Jurisdicţia, legea aplicabilă
Melsungen este jurisdicţia exclusivă pentru toate disputele generate din utilizarea websiteului AAK, dacă utilizatorul este om de afaceri. Se aplică exclusive legile Republicii Federale Germane.

13. Prevederi finale
Orice amendamente sau acte adiţionale la prezentul contract trebuie executate în formă scrisă. Aceasta se aplică şi oricărui acord de renunţare la cerinţa privind forma scrisă.
Dacă prezentul contract sau orice prevedere individuală inclusă în acesta este inaplicabilă sau incompletă, acest lucru nu afectează aplicabilitatea celorlalte prevederi. Prevederea inaplicabilă sau incompletă este înlocuită de o prevedere cât mai apropiată posibil de scopul economic urmărit prin prevederea iniţială. Autorizaţiile şi drepturile generate de acest contract nu pot fi transferate unor terţe părţi, cu excepţia transferului către o societate afiliată, în sensul Secţiunii  15 AktG [Legea societăţilor pe acţiuni], din cadrul Grupului B. Braun.
Se aplică legislaţia Republicii Federale Germane.
Jurisdicţia exclusivă pentru toate pretenţiile aferente şi legate de prezentul contract revine instanţei districtuale sau statale din Tuttlingen.


 

Cursuri Globale Cursuri Globale

Contact

Contact

Asociatia Aesculap Pentru Educatie

Strada Izvor nr. 92-96

Bucuresti/Romania

Telefon: 021 231 15 37

Fax: 021 231 15 36

E-Mail: adela.teodorescu@bbraun.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKRO]", "[Sprache]": "[ro]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "", "[TestSparte1]": "", "[TestSparte2]": "", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKRO]", "[Sprache]": "[ro]" }
{ "[Domain]": "[AAKRO]", "[Sprache]": "[ro]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

As part of an Aesculap Academy course your account has already been created. Do you wish to activate your account now? You will receive an e-Mail including an activation link shortly. If you should not receive an e-Mail within the next 48 hours, please check your spamfilter or contact us directly.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "De acord", "BUTTON_CANCEL": "Anulati", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Nu ati acceptat termenii si conditiile.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Nu ati acceptat utilizatea datelor." }